Meerjarige subsidieregelingen
2021-2024

30 MAART 2020Voorzitter in beeld
Tijdlijn meerjarige subsidies
05 november 2019
Presentatie meerjarige regelingen 2021-2024
02 december 2019
Loket open
02 maart 2020
17.00 uur Loket gesloten
17 maart 2020
Commissies bekend
17 maart 2020
Aantal aanvragen bekend
04 juni 2020
Advies Raad voor Cultuur
03 augustus 2020
Publicatie besluiten